Branndokumentasjon tilgjengelig på alle digitale plattformer

Innholdsfortegnelse og oppbygging av branndokumentasjon vil ivareta alle krav i Forskrift om Brannforebygging til dokumentasjon. Dokumentasjonen vil ta utgangspunkt i kartlagt risiko basert på "uønskede" hendelser ved virksomhet, som gir grunnlag for en «Grovanalyse».

I tillegg til selve bygningsdokumentasjonen, vil dokumentasjon ivareta implementering av digitale egenkontroll- og avviksskjemaer samt gjennomføring av brannøvelser basert på kartlagt risiko. Du vil få tilgang til en «Øvelsesveileder» tilpasset din virksomhet som grunnlag for opplæring av ansatte, og flere praktiske eksempler på gjennomføring av brannøvelser. Hele branndokumentasjonen inkludert alle «bokmerker», vil være tilgjengelig i pdf format på et område dedikert til dere i Dropbox. Alle avviksskjemaer tilknyttet systemrettet og systematisk egenkontroll er digitale og sporbare i pdf format. 

Hovedokumentasjonen vil være på ca. 40 sider. I tillegg kommer bokmerker til øvelsesveileder med forslag til brannøvelser, branninstrukser, sjekklister internkontroll tilpasset virksomheten risiko, samt utarbeidet ROS/Grovanalyse. Branndokumentasjonen med alle dokumenter lastes opp link til Dropbox.

 

  Ta kontakt for demo om dette er av intresse for din virksomhet