Bilder referanseprosjekt

Kommentarer til prosjektene

Flere av prosjektene referert ovenfor har vært som brannrådgiver med ansvarsrett som RIBr enten i samarbeid med Contur AS, Firesafe AS eller gjennom BrannconsultNord.