Behov for brannrådgiving

 

Jeg tilbyr et mangfold av brannteknisk rådgivningstjenester med hovedvekt på Nord-Norge innen alle typer bygninger. Gjennom dialog med deg identifiserer vi branntekniske utfordringer, ser helheten og skreddersyr brannrådgivning til ditt prosjekt.

 

Vi hjelper deg med å finne brannsikre, kostnadseffektive og bærekraftige løsninger. Dette uavhengig om du skal i gang med et nytt byggprosjekt, har et eksisterende bygg, eller har brannrelaterte utfordringer som er spesielle og som ikke dekkes av tradisjonell brannrådgivning.

 

 

 

Brannsikkerhet er viktig for å sikre liv og helse, samt minimere materielle tap som følge av en brann.

Brann er den største trussel mot alle bygg og da kanskje i særlig grad ift. fredet og verneverdig bebyggelse i Norge. Hvert år går verdifulle kulturhistoriske bygninger tapt i brann. Bygninger som ofte gjenspeiler samtiden de ble bygget i, men også ikke minst bygg som utgjør en viktig del av vår felles identitet og kulturarv.

Min visjon

"La oss samman skape Trygghet" gjennom gode kostnadseffektive brannfaglige løsninger for deg og din virksomhet.