Aktuelle nyheter

På Svalbard gjelder ikke plan- og bygningslovgivingen. Den som bygger her, må i stedet forholde seg til byggeforskriften for Longyearbyen. Nå blir forskriften revidert av Longyearbyen lokalstyre med bistand fra Direktoratet for byggkvalitet.

 

Følg lenka og les mer: https://www.brennaktuelt.no/branningeniorer-bygg-og-brann-byggeforskrifter/revisjon-av-byggeforskrift-for-longyearbyen/118992