Aktuelle nyheter

I 2023 omkom 34 personer i brann. Det er det nest laveste tallet på omkomne som er registrert siden 1979, i følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. - Et målrettet samarbeid mellom ulike aktører er en viktig årsak, sier Johan Marius Ly.

 

Les mer: https://www.brennaktuelt.no/boligblokkbrann-boligbrann-brann/faerre-omkommer-i-brann/118960